___________________________________________
LIFE IS GIVING APPLES, SO I'M MAKING ORANGE JUICE OUT OF THEM.
___________________________________________

PHOTOBLOG
READ MEMOIR
'O kay hirap din palang hanapin ang iyong sarili sa isang mundong laging nagmamadali.'

'O kay hirap din palang hanapin ang iyong sarili sa isang mundong laging nagmamadali.'


  1. blncs reblogged this from pseudoperfection
  2. pseudoperfection posted this